Kanadagässen, dess avföring och hur skrämma bort dem.